Ooa

De Ooa, de beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs, kent een lange geschiedenis. We zijn de oudste beroepsvereniging voor adviseurs in de wereld en bieden onze leden een platform om kennis te delen. Sinds 1989 zijn we ook lid van de overkoepelende International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI).

We organiseren inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs onderling, tussen adviseurs en opdrachtgevers én tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaren. Zo maar een greep uit onze activiteiten. Ook voor belangenbehartiging bent u bij ons aan het goede adres. Op dit deel van de website vindt u meer achtergrondinformatie over onze vereniging.

Onze geschiedenis
De Ooa ontstond uit een samenwerkingsverband dat gestart is in 1940. Vanuit dit samenwerkingsverband werd de Ooa in 1949 statutair opgericht als Orde van organisatieadviseurs. Organisatiekunde was toen nog een pril vak. In 1973 fuseerde de Ooa met het genootschap van Organisatiekundigen. Dit genootschap werd in 1961 opgericht als vereniging van afgestudeerden van Sioo, het universitair centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en Veranderkunde. De naam wijzigde in: Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

Sinds 1989 is de Ooa lid van de International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). ICMCI is een overkoepelende organisatie voor beroepsverenigingen.

In 2001 ging de vereniging van zelfstandige organisatieadviseurs (Zoa) op in de Ooa. De orde heeft samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en aanverwante beroepsverenigingen. Daarnaast stimuleert de Ooa wetenschappelijk onderzoek.

Van 2003 tot 2005 was er binnen de Ooa een Maatschappelijke Raad, bestaande uit prominente opinieleiders uit sectoren als overheid, MKB, multinationals, onderwijs en gezondheidszorg. In 2005 heeft de Ooa een Wetenschappelijke raad geïnstalleerd.

Adresgegevens
Ambachtsstraat 15
3861 RH Nijkerk

Contactgegevens
Website: www.ooa.nl

Social Media