Interim managers tussen 34 en 44 jaar hebben hoogste uurtarief

07 juli 2015

Interim managers in de leeftijdscategorie tussen 34 - 44 jaar hebben een hoger uurtarief dan hun oudere collega managers. Dit blijkt uit onderzoek van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit.

In een recent onderzoek, getiteld ‘Interim Index 2015’, ondervroegen Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit meer dan 700 managers naar hun visie op de belangrijkste ontwikkelingen in de interim management markt.

Een van de aspecten die onder de loep werd genomen is het uurtarief. Hieruit komt naar voren dat interim managers in de leeftijdscategorie 34 - 44 jaar gemiddeld meer dan €140 per uur ontvangen. Ter vergelijking, collega’s in de leeftijdscategorie 55 - 65 jaar krijgen €124 per uur overgemaakt. Niet alleen in tarieven zijn verschillen zichtbaar, ook op het gebied van werkvoorraad presteren de jongere interim managers beter. Gemiddeld genomen is 88% van de 35-44 jarigen in opdracht, in de daarop volgende leeftijdsgroepen neemt dit aantal af tot 64%.

De verschillen in uurtarieven kunnen door diverse factoren worden verklaard, aldus de onderzoekers, waaronder de rol die bekleedt wordt. Zo worden de rollen van Project-/programmamanager en Functioneel manager (HR, IT, marketing etc.) met name door de jongere groep (35-44 jaar) ingevuld. In het geval van Algemeen manager: hoe ouder de respondent, hoe vaker de rol wordt ingevuld, een trend die in mindere mate ook speelt voor de van Specialist.

Omvang organisatie
Daarnaast is duidelijk te zien dat jongeren (35-44 jaar) actief zijn bij grote organisaties (> 2.000 medewerkers). 62% van hen geeft dit aan. Dit percentage neemt stapsgewijs af tot 23% in de leeftijdsgroep 55-65 jaar. Exact het omgekeerde is zichtbaar bij kleine organisaties (< 250 medewerkers). 42% van de respondenten in de leeftijd van 55-65 jaar geeft aan daar actief te zijn. Dit percentage daalt tot 15% in de leeftijdsgroep 35-44 jaar.