Organisatieadviseur Evert Smit voorzitter PvdA Alblasserdam

01 juli 2015

Organisatieadviseur Evert Smit is benoemd als de nieuwe voorzitter voor de PvdA afdeling in Alblasserdam. Smit is werkzaam bij adviesbureau Basis & Beleid en volgt Sylvie Duijmelinks op.

Evert Smit is sinds 21 jaar werkzaam bij Basis & Beleid, een adviesbureau dat zich richt op HR-vraagstukken en OR (ondernemingsraad) begeleiding bij fusies, overnames, reorganisaties en medezeggenschapsvraagstukken. Van 1999 tot 2005 was de 59-jarige Smit directeur van het bureau. Daarnaast heeft hij zowel in Rotterdam als in Tilburg lesgegeven als universitair docent bedrijfssociologie en arbeidsverhoudingen en is hij in mei 2013 gepromoveerd aan University of Amsterdam Business School in Economics and Business.

Voorzitter PvdA
Op de afgelopen jaarvergadering van de PvdA-afdeling Alblasserdam is aangekondigd dat = Smit het stokje zal overnemen van Sylvie Duijmelinks als voorzitter van de lokale afdeling van de politieke partij. Hij bedankte Duijmelinks voor haar inzet, en concludeerde dat de coaltie (o.a. PvdA) in het afgelopen jaar goed gepresteerd heeft. Burgers worden actief betrokken bij projecten en de PvdA zal volgens hem het college van B&W blijven ondersteunen.

De PvdA in Alblasserdam richt zich voornamelijk op bedrijvigheid en werkgelegenheid de komende periode en zet zich in voor creatieve oplossingen op dit gebied.