Opleiden in Lean Six Sigma: het hele Management Black Belt óf iedereen Orange Belt?

Auteur: Arne Bax, Share4

8 oktober 2015

Sommige dilemma’s zijn duivels, andere wijzen duidelijk één kant op. Deze maand vroegen we aan de bezoekers van onze website: waar kiest u voor bij het opleiden in Lean Six Sigma: leidt u alle leidinggevenden op tot Black Belt, of iedereen in de organisatie tot Orange Belt? De reacties zijn verdeeld in 64% versus 36%, in het voordeel voor “Alle leidinggevenden zijn Black Belt.

Wat is een Orange Belt en voor wie?
Lean Six Sigma kenmerkt zich door een “eigen taal”. Daar is bewust voor gekozen zodat alle belts in welke organisatie dan ook, goed met elkaar kunnen communiceren. Tevens laat het zien dat Lean Six Sigma verschilt van projectmanagement of “zomaar” een kwaliteitssysteem. We proberen iets anders te bewerkstelligen en daarom heeft het ook een eigen terminologie.

Een Orange Belt training is een kennismaking met Lean Six Sigma. Hij is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in Lean Six Sigma en voor personen die actief in een Lean Six Sigma project gaan meewerken. Tijdens een Orange Belt training leer je als het ware een Lean-bril op te zetten waardoor je op een andere manier naar de organisatie en het werk gaat kijken. Vanaf dat moment is het belangrijk dat de leidinggevende zijn of haar medewerker de ruimte geeft om verbetermogelijkheden op te pakken.

En een Black Belt dan?
Een Black Belt training is de meest uitgebreide beltopleiding. Na deze opleiding is iemand in staat om zelfstandig complexe Lean Six Sigma projecten uit te voeren. Naast de vele tools en technieken is het belangrijk dat de Black Belt de filosofie begrijpt en omarmt. Hij is de generator van de fundamentele verandering die je in je organisatie wilt bewerkstelligen. 

Management first?!
De nummer één reden waarom Lean Six Sigma implementaties soms niet lukken is gebrek aan gedragenheid in de top van de organisatie. Je kunt nog zoveel medewerkers inspireren en stimuleren om verbeteringen aan te brengen, als er in de top niet naar wordt geluisterd, is het initiatief gedoemd te mislukken. Je hebt iemand nodig die de filosofie omarmt en de ruimte geeft aan medewerkers om bijvoorbeeld te experimenteren. Waar de traditionele manager zegt: “dit is de oplossing voor het probleem, voer het uit”, zegt een Lean-manager: “Dit is het probleem, wat zou een goede oplossing zijn?”.

De leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie als het om gedrag gaat. De manier van leidinggeven leidt tot bepaald gedrag bij de medewerkers. Als de manager dus Lean-gedrag laat zien, leidt dit, mits goed toegepast, tot ander gedrag bij de medewerkers.Alle leidinggevende Black Belt!
Als je deze lijn volgt, kom je vanzelf tot de conclusie dat de betere keuze is om alle leidinggevenden op te leiden tot Black Belt. En dat is ook wat we in de praktijk zien. Binnen GE kun je alleen een leidinggevende positie bekleden als je eerst een jaar Black Belt bent geweest en dat voorbeeld wordt in veel organisaties gekopieerd. Hoewel het geen garantie is, is een Black Belt -opleiding wel een manier om het denken van managers fundamenteel te veranderen. Als je betrokkenheid en gedragenheid bij het management wil creëren, dan begint het met weten wat het is. Onbekend maakt immers onbemind. Dus weten wat Lean Six Sigma is, is de eerste stap tot het omarmen van de filosofie. Als je vervolgens het nut ervan kunt inzien, en het leert toepassen in je organisatie, dan kan dit een fundamentele aanjager zijn van een vernieuwde organisatie! De manager leert om het klantbelang centraal te stellen, leert denken in end-to-end processen en leert hoe je een omgeving creëert waarin medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken. Als alle managers dat doen, dan komt er een beweging op gang die leidt tot een Lean-organisatie.